2 defter Art50.net ve Bigumigu‘da!

Ajandakolik Röportajı için tıklayın!

Artful Living Röportajı için tıklayın!

2 Defter Hakkında:

Artık gerçekliğimizin bir parçası haline gelmiş olan pandemi süreci hepimizin hayatlarını farklı noktalardan etkiledi, sarstı, yeniden düzenledi. Sokağa çıkma yasakları, hayati önem taşıyan mesafe kuralları hepimizi evlere bağlı bir hayata mecbur kıldı.

Bu mecburiyetle birlikte sosyal hayat minimuma inerken biz sanatçılar da mekansızlaşmış oldu. Galeriler kapandı, sergiler iptal edildi ya da ertelendi. Elimizdeki tek mekân sosyal medya ve internet haline geldi. Eskilerin deyimiyle bu durum “hiç yoktan iyi” de olsa yeterli değildi.

Sanatçı Baysan Yüksel ve Başar Kurnaz böyle bir ortamda bir defter mekân olabilir mi sorusunu soruyorlar. Pandemiden önce tanışmamış, hiç yüz yüze görüşmemiş iki sanatçı birer defter aracılığıyla, görsel anlatımla bir diyalog geliştirmenin mümkün olup olmadığını araştırdıkları bu projeye 2020 yılının son ayında başladılar.


About 2 Sketchbooks:

2 Sketchbooks “2 defter” is a collaborative project between Istanbul based artists Baysan Yüksel and Başar Kurnaz. During the extraordinary pandemic conditions two artists who met online developed this project asking the question if it would be possible to create a visual dialogue through sketchbook pages.

Each artist has one sketchbook to fill five pages for each turn. Every two weeks the sketchbooks are exchanged between them by mail shipping and they fill the next five pages in response.

Simültane olarak, kendi evlerinde, 12 x12 cm boyutlarında iki ayrı deftere çizmeye başladılar. Bu defterler iki haftada bir kargo ile el değiştiriyor ve birbirlerinin çizimlerine yine görsel bir dille cevap veren çizimler ile soyut, görsel bir iletişim oluşturuyorlar.Defter, kendi sınırları dâhilinde, sayfaları açıldıkça gezilebilen bir galeri olarak düşünülebilir mi? Diyalog plastik bir süreç olarak hayal edilip üretilebilir mi? Defter, ev duvarlarının sınırını aşacak gezici bir mekân sağlayabilir mi? Sanatçılar arasında işbirliğine bir kapı açabilir mi?

Bu sorular eşliğinde şekillenen ve şekillenmeye devam edecek olan bu proje hepsinden önce, sürece tanıklık etme aracıdır. Kendi içinde deneysel yöntemler ile görsel bir araştırmanın mekânı olmayı hedeflemektedir. Süreç ilerledikçe evrilecek, kendi kapılarını ve anahtarlarını oluşturacaktır.

Bu süreci @baysanyuksel ve @basarkurnaz Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz.


Is it possible to reimagine a sketchbook as a mobile gallery?

Is it possible to reimagine dialogue as a visual language?

Is it possible to for artists to collaborate in this severe conditions through sketchbooks?

These are some of the questions the artists have in their mind.

2 sketchbooks is an ongoing experimental project with a focus in the process of making.  Every weekend they share the new pages and photos/videos about the process itself. You can follow the project @baysanyuksel @basarkurnaz Instagram accounts.

ilk dört turun görsel diyalogları: Baysan Yüksel I Başar Kurnaz I Baysan Yüksel I Başar Kurnaz , 5er sayfa / visual dialogues of the first four rounds: Baysan Yüksel I Başar Kurnaz I Baysan Yüksel I Başar Kurnaz , 5 pages each

ilk dört turun görsel diyalogları: Başar Kurnaz (3 sayfa) I Baysan Yüksel (5sayfa) I Başar Kurnaz (5 sayfa) I Baysan Yüksel (5 sayfa) / visual dialogues of the first four rounds: Başar Kurnaz ( 3 pages) I Baysan Yüksel (5 pages) I Başar Kurnaz (5 pages) I Baysan Yüksel ( 5 pages)


İletişim / Contact : 2sketchbooks@gmail.com